حسابرس

مشخصات حسابرس صندوق
نام
شماره ثبت
شناسه ملی
موسسه حسابرسی بهمند
2035
10100174390
مشخصات کلی
نام
سرمایه ثبت شده(ریال)
سرمایه پرداخت شده(ریال)
موسسه حسابرسی بهمند
-
-
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره ملی
1
رضا آتش
نایب رییس هیئت مدیره
1280269243
2
علی مشرقی آرانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
6199494105
3
هومن هشی
رئیس هیات مدیره
1290993084
اسامی شرکا
ردیف
نام
1
رضا آتش
2
علی مشرقی آرانی
3
هومن هشی
4
محمدرضا آرزومند صومعه سرایی
5
احمد رضا شریفی قزوینی
کارکنان و کارشناسان
ردیف
سمت
تعداد ( نفر)
1
شریک
7
2
مدیرحسابرسی
6
3
سرپرست ارشد حسابرسی
7
4
سرپرست حسابرسی
16
5
حسابرس ارشد
32
6
حسابرس
21
7
کمک حسابرس
4
8
مالی و اداری
7
9
جمع
100
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.