مدیر ساخت

مشخصات مدیر ساخت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم
سمت
نام 
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر ساخت
عمرانی مسکن گستر
6602
تهران
مشخصات کلی
نام 
سرمایه ثبت شده (ریال)
سرمایه پرداخت شده (ریال)
عمرانی مسکن گستر
250 میلیارد ریال
250 میلیارد ریال
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
اکبر محققی
رئیس هیات مدیره
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
2
یوسف مرتضایی
نایب رئیس هیات مدیره
تامین نیروی انسانی و پشتیبانی بانک مسکن
3
علیرضا شاهرخی
عضو هیات مدیره
ناواکو
4
سید محمد باقر سمیعی کاشی
عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک مسکن
5
احمد خاقانی پور
عضو هیات مدیره
آجر ماشینی فیروز آباد
مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
99
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.