متولی

مشخصات کلی
نام
شماره ثبت
تاریخ ثبت
سرمایه ثبت شده 
سرمایه پرداخت شده
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص)
405706
1390/03/11
40 میلیارد ریال
40 میلیارد ریال
مشخصات اعضای هیئت مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
علی رحمانی
رئیس هیات مدیره
--
2
سید مجتبی فهیم هاشمی
عضو هیات مدیره 
--
3
مهدی کاشی زنوزی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت آتیه همکاران نیکی (سهامی خاص)
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت 
1
گروه مالی بین المللی نیکی
51
2
علی رحمانی
25
3
عباسعلی طوسیان شاندیز
7
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.