ناظر

مشخصات کلی
نام
شماره ثبت
تاریخ ثبت
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
شرکت پردیس ایران (مسئولیت محدود)
54674
1363/10/20
6 میلیون ریال 
6 میلیون ریال
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات و سابقه
1
حسام الدین راقی
مدیر عامل
فوق لیسانس معماری-20 سال
2
جلال حسینی
عضو هیات مدیره
لیسانس عمران-25 سال
3
نادر محمودی
عضو هیات مدیره
لیسانس معماری-30سال
4
مهرداد پهلوان زاده
عضو هیات مدیره
فوق لیسانس معماری-18 سال
مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
اشخاص حقیقی
100%
 
 رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ  سازمان نظام مهندسی کشور در معماری،عمران، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ 00313-10-2 ​​​​​​​
 
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.